Natalia Grala facebook
instagram Natalia Grala
kontakt natalia grala
czat Natalia Grala

© Natalia Grala 2020

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://nataliagrala.pl. Administratorem strony jest Natalia Grala.
Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: kontakt@nataliagrala.pl
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Administrator – Natalia Grala, osoba fizyczna
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://nataliagrala.pl
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
Pliki Cookies i dane osobowe

Pliki Cookies Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu za pośrednictwem usług Google Analytics. Dane te pozyskiwane są do celów statystycznych i nie pozwalają na identyfikację użytkownika ani nie pobierają żadnych poufnych danych z urządzenia Użytkownika. Służą do dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i optymalizacji korzystania z bloga. Szczegółowe informacje dotyczące polityki cookies Google znajdują się pod adresem Prywatność i warunki. Strona powiązana jest z następującymi serwisami: Facebook, Instagram, Pinterest, Bloglovin, które do celów statystycznych mogą używać plików cookies na niniejszej witrynie. Przy pomocy ustawień przeglądarki, każdy Użytkownik może wyłączyć pliki cookies. Nadal możliwe będzie korzystanie z bloga, z wyłączeniem funkcji, które wymagają plików cookies do poprawnego działania. Na Stronie mogą pojawić się reklamy podmiotów trzecich w postaci linków afiliacyjnych i bannerów afiliacyjnych. W celu prawidłowego działania programu afiliacyjnego, na Stronie mogą wystąpić pliki cookies następujących firm: Convertiser, Ceneo, Lead Investments.

Komentarze
Użytkownik pozostawia na Stronie komentarze zupełnie dobrowolnie. Zostawiając komentarz Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w postaci: imienia lub pseudonimu, który wyświetla się wszystkim Użytkownikom korzystającym ze strony i adresu email, który nie jest udostępniany publicznie. Użytkownik może dobrowolnie podać adres swojej witryny internetowej, który będzie dostępny dla każdego Użytkownika. Użytkownik ma prawo skorzystać z możliwości otrzymywania powiadomień o nowych komentarzach i odpowiedziach w wątkach. Do tego celu musi podać swój adres email. Obie funkcje realizowane są za pomocą narzędzia wpDiscuz. Dane przechowywane są w bazie danych Strony i nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z dyskusją.
Formularz kontaktowy
Użytkownik może skorzystać z formularza kontaktowego w przypadku, gdy dobrowolnie poda dane niezbędne do wykonania funkcji formularza Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu.
Prawa Użytkownika

żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio Użytkownik wyraził taką zgodę, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych.  
Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem kontakt@nataliagrala.pl . Zgodnie z przepisami Administrator jest uprawniony do odmówienia realizacji niektórych uprawnień, jeżeli realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez niego danych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników Strony innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator zobowiązuje się do aktualizacji polityki prywatności, za każdym razem, kiedy zajdzie w niej zmiana. Jeżeli zmiany będą znaczące, dostarczone zostanie widoczne zawiadomienie, aby uzyskać zgodę Użytkownika.
logo strony natalia grala